بسمه تعالی

مرامنامه تشکیلاتی نامزدهای فهرست عدالت‌خواهان مستقل در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

۱. حقوق دریافتی ماهانه از مجلس، از ماه اول به شکل شفاف و روشن اعلام عمومی خواهد شد. به جز حقوق پایه، دریافتی‌هایی که به عنوان فوق‌العاده، حق ماموریت سفرهای داخلی یا خارجی، هدایا، حق جلسات، حق مسکن، حق فرزند به نمایندگان پرداخت می‌شود، و بعضا دریافتی نمایندگان مجلس را به چند ده میلیون می‌رساند پذیرفته نخواهد شد.

۲. تمام اموال و حساب‌های بانکی نامزدهای فهرست عدالت‌خواهان و اعضای خانواده آنها در آغاز دوره نمایندگی به شکل شفاف
اعلام می‌شود و هرسال به‌روز رسانی خواهد شد.

۳. نامزدهای فهرست عدالت‌خواهان در طول چهار سال دوره نمایندگی، حق استفاده از هیچ‌گونه وام بانکی تحت هر عنوان و عبارتی را ندارند.

۴. کلیه هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای فهرست عدالت‌خواهان و منابع تامین آنها به صورت شفاف اعلام خواهد شد.

۵. تمام آرای نامزدهای فهرست عدالت‌خواهان (هم در صحن مجلس و هم در کمیسیون‌ها) و همچنین تمامی نامه‌ها و توصیه‌نامه‌ها برای کلیه افراد حقیقی و حقوقی، در یک برنامه‌ی تلفن همراه جهت اطلاع عموم مردم به طور روزانه اعلام می شود.

۶. نامزدهای فهرست عدالت‌خواهان در طول دوره مجلس یازدهم، حق تحصیل و یا اشتغال به کاری غیر از مسوولیت نمایندگی ندارند.

۷. نامزدهای فهرست عدالت‌خواهان و اعضای خانواده‌شان در طول دوره نمایندگی، حق عضویت در هیات مدیره
شرکت‌های دولتی و یا خصوصی را ندارند. همچنین نامزدهای فهرست عدالت‌خواهان باید از تمام عضویت‌های پیش از نمایندگی استعفا دهند ولی اعضای خانواده‌شان چنانچه پیش از این عضو هیات مدیره‌ای بوده‌اند، الزامی برای استعفا ندارند. محدودیت ذکر شده به دلیل تعارض منافع احتمالی، تا شش ماه بعد از دوره نمایندگی ادامه خواهد داشت.

۸. فرزندان نامزدهای عدالتخواهان در طول دوره نمایندگی در مدارس با شهریه‌های چند ده میلیونی درس نخواهند خواند، تا بتوانند وضع مردم در مدارس دولتی را درک و اصلاح کنند.

۹. نامزدهای فهرست عدالت‌خواهان در دوره نمایندگی حق استفاده از هیچ یک از مراکز درمانی خصوصی را ندارد.

۱۰ .به‌دلیل آنکه مردم مجبور به استفاده از خودرو بی‌کیفیت داخلی هستند، تا اصلاح وضعیت خودروسازی، نامزدهای فهرست عدالتخواهان و خانواده شان در طول دوره نمایندگی، صرفا ملزم به استفاده از خودروی داخلی هستند

والسلام